Целта на фестивала е да популяризира българския музикално-певчески автентичен и обработен фолклор и фолклорното танцово изкуство. Той е с конкурсен характер и осигурен награден фонд.

Конкурсната програма е в три раздела: Обработен фолклор, Фолклорно танцово изкуство и Духови оркестри. Съгласно регламента на фестивала участниците ще бъдат разделени в три възрастови групи - деца до 13 г., младежи от 14 до 20 г. и възрастни - над 20 г., в категориите: Обработен фолклор, Фолклорно танцово изкуство, Индивидуални изпълнения и Духови оркестри.

Във всяка възрастова група в отделните категории ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда. Извън конкурсните награди ще бъдат присъдени награда на публиката за най-добро изпълнение, специална награда на журито и по една поощрителна награда във всеки раздел и възрастова група,

В журито на фестивала, съобразно категориите на участие, са включени утвърдени професионалисти – музикални фолклористи и хореографи.

Решенията на журито не подлежат на обжалвания. Организаторите на НФФ ”Белокаменица” не носят отговорност за решинията на журито. Журито може да прекъсва изпълненията на участниците ако не е спазен регламента.

Извън конкурсните награди ще бъдат присъдени:

-специална награда на журито

-по една поощрителна награда за всеки раздел и всяка възрастова група

Допълнителна информация:

1. Художествените ръководители сами определят програмите за участие;

2. Изпълнителите да се ориентират към поне една песен, мелодия, хора́ и танци, които са типични и характерни за селището, от което идват;

3. Времетраене: вокални групи – до 10 мин.; индивидуални изпълнители – 6 мин.; танцови формации – до 10 минути; духови оркестри – до 10 мин;

4. В програма могат да участват художествени колективи и индивидуални изпълнители от всички жанрове. Няма ограничение на възраст и етническа принадлежност;

5. Участниците поемат разходите си за транспорт;

6. Всяка група по желание да носи посадъчен материал /дръвче/ по избор, което ще бъде засадено на място, както и две табели с името на фолклорния състав / една да се постави пред засаденото дърво и една за участие в дефилето/;

7. Организаторите в деня на фестивала осигуряват на участниците: храна, медицинско обслужване и охрана;

8. Организаторите си запазват правата за снимане на изявите без заплащане;

Пълната програма ще бъде изготвена след приключване на заявките и ще бъде изпратена на посочения в талона за участие E-MAIL.

Заявки за участие се приемат до 25 август /включително/.

За повече информация и контакти:

3141 село Царевец, Община Мездра, ул. ”Георги Димитров” №35, Кметство Царевец

Телефони за връзка:

09121/ 23 61,GSM 0888 443 054,

0884 141 435 и 0889 764 651

e-mail : zdravejelaem@abv.bg