В здравния пункт ще се предоставят следните услуги и манипулации: измерване на кръвно налягане; поставяне на инжекции; поставяне и смяна на превръзки. Чрез здравния пункт, при нужда, ще може да се осъществява най- бързата връзка с МБАЛ Бяла Слатина.