Отличеният проект на Община Враца, който се реализира по Програмата, е "Повишаване на енергийната ефективност в общинската образователна инфраструктура на гр. Враца“, чрез който са въведени енергийно ефективни мерки в шест обекта от образователната инфраструктура на града. Стойността на проекта е над 1.5 млн. лв., като със средствата бяха реализирани дейности в Детските градини „Звънче“ и „Детски свят“, в Начално училище „Иван Вазов”, в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ и в средните училища „Никола Войводов“ и „Васил Кънчов“.

Във форума участваха също заместник-министърът на енергетиката и ръководител на програмния оператор Жечо Станков, както и Бьорн Оли, представител на норвежката дирекция за водни ресурси и енергия.

Програмата "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 въз основа на меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн.