Опасенията на дърманчaни, че има опасност селото да остане без вода, се сбъднаха. Сега, в най-големите юлски горещини, пети ден няма вода. Във връзка с това, тази вечер в салона на читалището е свикано събрание, на което са поканени да присъстват представители на водното дружество, които да обяснят от къде идва проблема и какво е решението му.

Жителите на Дърманци споделиха, че изворът „Сирмен", който захранва селото никога не е пресъхвал.

Хората са категорични, че ако не се разреши проблемът с безводието, ще предприемат драстични протестни действия, за да бъдат чути неволите им.

Една от тревогите на жителите на Дърманци е, че въпреки сигналите, нито от ВиК – Мездра, нито от ВиК –Враца им е обърнато внимание и никой от двете дружества не е идвал, за да провери какво е състоянието на водоизточника.

Категорични са, че си искат водата, защото резервоарът е построен с безвъзмездния труд на цялото село. За това са готови да излязат на протест, спирайки движението на главен път Е 79 с жива верига.

Изказано бе и съмнението, че резервоарът е повреден. Въпреки това, дърманчани се надяват до два-три дни проблемът с водата да бъде отстранен.