© Тони Дуковски

Целта на провеждането на Анкетната карта е свързана с предвижданото от Община Враца намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез кандидатстване по проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ по процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“.

Анкетата е анонимна, публикувана е на сайта на Община Враца и след като бъде попълнена трябва да бъде изпратена на електронен адрес, посочен в информацията. Линкът, на който всеки може да попълни анкетната карта е: http://www.vratza.bg/?page=34.