Във филиала на Русенския университет в град Видин могат да кандидатстват желаещи да се обучават в редовна форма по държавна поръчка за специалностите: Земеделска техника и технологии, Електроника, Технология и управление на транспорта, Индустриален мениджмънт, Компютърни науки и Български език и история. Срокът на обучение е четири години, а завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация съответстваща на изучаваната специалност.

Професор Белоев сподели:"Предстои да бъдат проведени държавни изпити и дипломни защити. Те са в "Земеделска техника" - 10 випускника, "Технология и управление на транспорта" - 18, "Електроника" - 8, "Компютърни науки" - 12, "Индустриален мениджмънт" - 19".

От тази есен университетът ще предложи магистърски програми по всички направления с бакалавърска степен. Основната задача е да се отговори на потребностите на пазара на труда и нуждите на бизнеса в региона. От две години учебното заведение предлага педагогическа специалност, а от тази - нова специалност "Педагогика на обучението по двойка специалности".