За лица с ТЕЛК има 4 свободни работни места за оператор за тестване на автомобилни компоненти и 4 за монтажник за производствен контрол. Търсят се 11 сервитьора 10 камериери. 5 рецепционисти и 6 готвача. Трима могат да намерят работа като мотокарист, един като шофьор на товарен автомобил и 20 места има за машинен оператор за опаковане/увиване/. По едно са местата за образователен медиатор, работник в кухня, охрана и поддръжка на сгради.