Мотивите, с които съдът постанови най-тежката мярка за неотклонение, е да се осуети укриването на лицето или извършването на престъпление, както и да не се попречи на разследването с оглед характера и тежестта на обвинението срещу него.