Предвид предстоящите строително-монтажни работи по скоростния път Мездра – Ботевград от ГП Е 79, ремонтът на алтернативия маршрут е повече от наложителен, тъй като ще поеме голяма част от натоварения трафик, свързващ градовете Видин, в България и Калафат, в Румъния. Това направление през страната се използва по-интензивно като най-кратък маршрут между Западна и Централна Европа и Бяло море.

Дейностите по възстановяванто включват ремонт на подпорни стени и водостоци на мостове, почистване на пътни банкети и отводнителните канавки, локални ремонти на пътно тяло, изкърпване и полагане на цялостен пласт 4 см асфалтова настилка, както и подмяна на вертикалната и хоризонтална маркировка.

Представител на Агенция "Пътна инфраструктура" поясни, че е предвидено ремонтът да завърши до края на месец май.

Участъкът Люти дол – Ботевград ще се използва като алтернативен след стартиране на дейностите по изграждане на четирилентовия скоростен път от Ботевград до Мездра. Новото трасе на Е-79 ще следва съществуващото вече шосе, но то ще бъде с нови размери - две платна с по две ленти за движение в посока, с габарит 20 метра.

С цел по-бързото завършване на обекта, участъкът беше разделен на два лота: единият с дължина от 19.3 км (лот 1), а другият - 13.4 км (лот 2). Те ще се строят от две различни дружества.

Строителството на скоростния път ще става без да се спира автомобилният трафика, но когато това не позволява – цялото движение ще се пренасочва през обходния път Ботевград - Люти дол.