Алтернативният маршрут за водачите на превозни средства ще е по булевардите - „Васил Кънчов“ и „Христо Ботев“ /военното поделение/.

Създадена е и временна организация на движението, със съответните указателни знаци.