В телефонен разговор секретарят на Община Роман Антоанета Костадинова заявила пред РИК - Враца, че лично прави проверки по домовете на лицата, подали заявление за гласуване с подвижна кутия и тя ще прецени кои от тях да изпрати на РИК.

От районната комисия незабавно дали указания на Костадинова, че съгласно Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна кутия, заявяват желанието си за това в законоустановения срок чрез подаване на заявление по образец, като към него прилагат ТЕЛК/НЕЛК решение. Същевременно в Изборния кодекс не е предвидена възможност и не е дадено право на секретаря на общината да извършва проверки по домовете на подалите заявления да гласуват с подвижна кутия лица.

С оглед на гореизложеното РИК - Враца намира, че жалбата е основателна.

На секретаря на Община Роман са дадени незабавни указания, които са изпълнени.