Управлението на нерегистрирано МПС е деяние с повишена обществена опасност, поради факта, че по този начин се възпрепятства възможността да бъде идентифициран водачът при извършено нарушение или престъпление на пътя, съответно да бъде открит и подведен под отговорност. Законодателят цели повишена взискателност към водачите на МПС.

При определена степен на обществена опасност, деянието, изразило се в управление на МПС, нерегистрирано по надлежния ред, се квалифицира като престъпление, а не като административно нарушение по Закона за движение по пътищата. Предвид и гонката, на която моторджията от Зверино е предизвикал, се очаква прокуратурата да му повдигне обвинение и той да застане пред съда.