Като търговски представител на фирмата – работодател Ю. И. не изпълнил задължението си да извърши банков превод на получените от контрагент на фирмата суми, а ги присвоил за себе си. Общият размер на предмета на престъплението възлиза на 2 940.84 лева.
Предстои наказателното производство срещу обвиняемия в присвояване на паричните средства да продължи в Районен съд Враца.