За препълнени кофи и контейнери с боклуци сигнализираха наши читатели от Дърманци и Руска Бела. Заради проблеми с техниката от Общинското предприятие "Чистота", макар и със закъснение от ден-два, са извозили генерираните отпадъци в Царевец и Старо село.

Придвижването в някои от населените места, най-вече в планинските селища, е доста затруднено, тъй като улиците не са почистени, за опесъчаване и дума не може да става. Наш читател ни изпрати снимки, от които се вижда, че по шосето от Люти брод до границата с община Враца в посока Челопек (който е алтернативен маршрут на главен път Е-79) не е минавала никаква снегопочистваща техника.

Подобно е положението в самото село Люти дол, както и в други населени места от община Мездра.