© sbubg.php

Признанието за Александър Герасимов е очаквано, защото вече 2 десетилетия той е ключова фигура във формирането и провеждането на образователните политики в Община Монтана. Както подчерта г-жа Такева, той има персонална заслуга за ползотворната работа на общината с всички заинтересовани страни в сферата на образованието. Своята позиция за значението на конструктивното социално партньорство Герасимов очерта в интервю за в. „Учителско дело”. Той е категоричен, че партньорството е от съществено значение за осъществяването на неизбежните промени в сферата образованието, които са свързани със създаване, въвеждане и апробиране в практиката на работещи модели.

Като едно от безспорните достижения в този аспект той оценява въвеждането на делегираните бюджети в детските градини в Община Монтана още през 2008 г., както и балансираните колективни трудови договори и правила за диференцирано заплащане.

Синдикатът за втори път оценява приноса на Герасимов. През 2015 г. по повод 25-годишнината на СБУ той бе удостоен с Благодарствен плакет за изграждане и успешно развитие на социалното партньорство.

© sbubg.php

Учителският профсъюз отличи и Александра Захариева – директор на ДГ № 9 „Зора” в Монтана. Министърът на образованието Красимир Вълчев й връчи присъдения приз в Тринадесетия национален конкурс за „Най-добър социален партньор – Директор“.

Александра Захариева вече 27 г. оглавява детското заведение. Това признание й носи огромно професионално удовлетворение в края на нейната кариера. „Ако работодателите в сферата на образованието, местната власт и синдикатите не вървят ръка за ръка и не решават проблемите заедно в името на общата ни цел – по-доброто образование, резултатите няма да са така добри. Благодарение на това партньорство бе запазена мрежата от детски градини в Община Монтана и бяха постигнати много добри резултати в предучилищното образование.” – каза Захариева.


Източник: montana24.net