Дискутирани бяха способите за мотивиране на подрастващите да придобиват знания в училищна среда и средствата за привличане на родителите към училищния живот.

Посещението на просветния министър продължи със срещи с учителите и учениците от учебното заведение, както и с деца от квартала, които не посещават учебни занятия.

На организираната пресконференция пред входа на училището проф. Денков даде добра оценка за работата на учителите в 4. ОУ „Георги С. Раковски“.

Отбеляза добрата работа на българските учители по време на пандемията от коронавирус при обучението на децата в електронна среда.