Във връзка с това, наш екип установи, че няма груби нарушения, и гражданите спазват изискванията на законовите разпоредби, както и двуметровата дистанция между хората, чакащи пред аптеките и хранителните магазини.

Оказа се, че и младите хора, и възрастните са запознати със заповедта на министъра, но понякога се налага да го нарушат, за да закупят лекарства за децата си.

В разговора се включиха и две от чакащите възрастни дами, които изразиха лични впечатления, че не всички спазват заповедта на министъра.

В аптеката обясниха, че спазват пропускателния режим не само в часовия пояс от 8.30 до 10.30, но и в останалото време, когато в аптеките се допуска само по един клиент.

Управителят на една от аптеките – Мариянка Дилкова поясни, че строго се следи за спазването на пропускателния режим. Правят се изключения само в случаите, в които се налага закупуване на лекарства по рецепта, издадена в същия ден.

Относно наличността на предпазни средства, Дилкова заяви, че има наличност на ръкавици постоянно, в момента получават дезинфектанти, очакват да получат маски, които са на цена около 4.00 лв.

В други аптеки също имаше възрастни хора, които спазваха двуметровата дистанция и чакаха реда си. От разговора стана ясно, че има случаи, в които служители на болницата закупуват лекарства за възрастни болни пациенти.

Пред хранителните магазини ситуацията бе същата. Хората влизаха по един, а останалите чакаха навън при необходимата дистанция.

Припомняме, че заповедта на министъра, относно времето от 8:30 до 10:30, определено за възрастните хора, не ги ограничава да посещават аптеките и магазините и в останалото време, но е препоръчително да го спазват заради самите тях и предпазването им от заразяване.