Припомняме, че проектът „Съвместни усилия срещу природните бедствия и кризи”, по Програмата Interreg Румъния – България стартира през октомври миналата година. Общият бюджет на проекта е 937 151 €. Партньорите, в лицето на Община Мездра и Жандармерийската служба, разполагат с бюджет по 453 175,58 €. Неговата цел е да обедини силите както на българския, така и на румънския трансгранични региони, за съвместна работа за справяне с природните бедствия

В съвместното симулативно занятие взеха участие представители на Община Мездра и на Жандармерийската служба в окръг Мехединци. В занятието се включиха доброволното формирование към Община Мездра и екипи на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Районно управление „Полиция“ - Мездра, на Център за спешна медицинска помощ и на Български червен кръст – Враца.

По време на учението бе „проиграна“ симулация на реална кризисна ситуация - оказване на помощ на пострадали при земетресение, в резултат на което се е активизирало свлачище.Земна маса е затрупала изхода на жилищна сграда, в която има пострадали хора на втория етаж, възникнал е пожар, както и спасяване на водач в катастрофирал автомобил.

Основните цели на занятието бяха да се провери подготовката на екипите за бърза и правилна реакция при бедствена ситуация и координиране на взаимодействието между кризисния щаб и различните институции.

Във връзка с това, ръководителят на проекта Пламен Червенков поясни, че това е заключителния етап на сътрудничеството и припомни проведените съвместни дейности.

Партньорите от румънския град Турну Северин бяха представени от началника на жандармерийския инспекторат на окръг Мехединци -полк. Адриан Замфир , координаторът на проекта полк. Мануел Дина и ръководителят на Инспектората за спешни ситуации на окръг Мехединци полк. Драгомир Флорентин.

Свето задоволство от проведеното занятия изразиха началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението при бедствия и аварии” – главен комисар Васил Иванов, както и кметът на община Мездра Иван Аспарухов.