Готовите произведения бяха представени в обща художествена изложба, подредена на открито в двора на каменоделното училище. Участниците в пленера получиха отличия за своите творби.

Както MediaNews вече съобщи, една част от скулптурните фигури и картини ценителите на изобразителното изкуство могат да си закупят по време на традиционния Благотворителен бал на Фондация "Благотворителност и Милосърдие", който ще се проведе през месец декември в столицата.