Участниците в семинара бяха посрещнати на входа на сградата на Европейския парламент "Алтиеро Спинели" (European Parliament - Altiero Spinelli Building) в белгийската столица и приветствани с добре дошли от Федерико Росето, който отговаря за Програмата за училища посланици на ЕП. Той заяви, че Програмата се радва на огромен успех, като до този момент в нея са обхванати над 1 100 учебни заведения в Европейския съюз.

"Това, което днешните младежи приемат за даденост, всъщност е резултат на много общи усилия и един дълъг процес на работа, сподели Росето. Днес Европа е изправена пред нови предизвикателства и новото поколение трябва да е подготвено да се изправи срещу тях. Затова от особено важно значение е да насърчим активността на приближаващите европейски избори на 23-26 май. За целта е разработена платформа с информация и събития, свързани с предстоящите избори - "Този път ще гласувам", където над 20 000 доброволци провеждат инициативи от различно естество”.

Семинарът продължи с уъркшопи "Европа в класната стая и училище" и споделяне на добри практики между училищата посланици от различните държави, които имат възможност да продължат сътрудничеството си и по други европейски програми, като например "eTwinning" и "Еразъм+".

След кратък брифинг за ролята на Европейския парламент, бяха представени различни програми, в които младежите от Европа могат да участват, както и възможностите за работа и стаж в ЕП.

По време на визитата си в Европарламента участниците в семинара разгледаха Дома на европейската история (The House ofEuropean History), където чрез предмети и документи на най-разнообразни носители се предлага вълнуващо пътешествие в историята на Европа, което се връща в миналото, за да покаже промените и събитията в по-ранни периоди от особено значение за целия континент.

Многоезичието е едно от основните предимства на институцията и изразява културното разнообразие в Европа. За наша гордост надписите на повечето сгради започват именно с български език (макар причината да е подредбата по азбучен ред ).

Следващата инициатива на СУ "Иван Вазов" - Мездра по проекта "Училище посланик на Европейския парламент" е гостуване на посланика на Кралство Дания в България, Негово Превъзходителство Сьорен Якобсен. По покана на младшите и старши посланици на ЕП от училището той ще посети мездренската гимназия този петък, 12 април, в 10:30 часа.