Ето пълният текст на декларацията от Групата общински съветници от ПП ГЕРБ:

ДЕКЛАРАЦИЯ

от групата общински съветници от ПП ГЕРБ

Уважаеми общински съветници,

Уважаеми съграждани,

Ние, общинските съветници от ПП ГЕРБ, с настоящата декларация заявяваме ясната си позиция относно искането на кмета за поемане на дългосрочен дълг от община Мездра. Категорично сме против в края на мандата да задължим още два управленски екипа в бъдеще да носят бремето на взетите от настоящо управление решения.

Аргументите за заеманата от нас позиция са следните:

• Поисканото от г-н Събков задължение няма да допринесе за развитие на общинската икономика, няма да създаде нови работни места, а ще бъде насочено приоритетно към погасяване на стари задължения. В общинския бюджет няма да постъпят реални парични средства, а нови задължения. Бурно афишираната от г-н Събков стабилна финансова политика и разплатени суми към доставчици и клиенти се крепи на 1 689 000 лв. кредит от Министерство на финансите и 2 248 910 лв. възстановено ДДС по проекта за пречиствателната станция. Видно е, че общата сума се приближава до гордо обявяваните 4 000 000 лв. разплатени стари задължения на общината. С това изкуствено създадения мит за успешното управление и уникалната финансова политика на г-н Кмета през този мандат рухва!

• В края на 2015 г. Общински съвет Мездра взе решение поетия общински дълг от 1 689 000 лв. да бъде погасен от възстановено ДДС по проект “Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПОСВ Мездра”. С поредно нарушение на Закона за местното управление и местната администрация кметът на общината не го изпълнява.

• Съгласно доклад на Агенцията за Държавна финансова инспекция (АДФИ) дружество „Мездра спорт 2014” дължи на Община Мездра над 1 600 000 лв. (точната сума е 1 687 915,72 лв.). АДФИ дава указание на кмета за предприемане на действие срещу дружеството длъжник. До момента г-н Събков не е уведомил Общинския съвет за предприети действия за уреждане на финансовите взаимоотношения с „Мездра спорт 2014”.

• В началото на своя мандат кметът на общината обяви, че наследството на предишното управление се равнява на над 8 000 000 лв. задължения. Той удобно пропусна да спомене, че част от това управление е бил и самият той, в качеството си на заместник кмет в продължение на 19 години.

• През настоящия мандат на община Мездра са наложени множество финансови санкции от различни органи. Загубени са съдебни дела и от общинския бюджет са изплатени значителни средства. За адвокатски хонорари и съдебни разноски също е използван общински финансов ресурс.

• Непрозрачност, кадруване, интереси, неясни партийни назначения на административни и ръководни длъжности, липсата на нормална комуникация между общинска администрация и общински съвет - това са малка част от причините, изчерпали кредита на доверие на съветниците от ПП ГЕРБ към общинското ръководство. Отговорността към финансовото състояние на община Мездра е на настоящия кмет - г-н Събков, тъй като управленските решения, взети през последните три години, са негови. Нека всеки поеме своята отговорност като понесе последствията от своите решения.

Невъзстановеният безлихвен заем от Министерството на финансите е тежко икономическо бреме за Община Мездра.

Ръководени от тези аргументи, призоваваме общинските съветници да изразят своето отрицателно отношение към поемането на нов дългосрочен общински дълг, като не подкрепят с гласуването си тази докладна записка.

Нека не оставяме нови задължения в наследство към бъдещите управляващи!

Яна Нинова, Ивайло Тошев, Ивайло Тодоров,

общински съветници от ПП ГЕРБ в ОбС Мездра