Националното изследване ще се проведе между 10 и 20 януари 2022-а. Учениците ще има 60 минути, за да се справят с теста. За някои от въпросите се изисква да бъде посочен един от четири възможни отговора, за други - да се избере между две възможности. Има и въпроси, по които от учениците се очаква да напишат лично мнение, подкрепено с аргументи.

Проектът се реализира съвместно от Коалиция за медийна грамотност, Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование и Министерството на образованието и науката по проект „Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците”.

Целта е да се види нивото на дигиталната медийна грамотност сред гимназистите и тя да се интегрира в обучението по всички учебни предмети. Затова ще бъде подготвена и методика за преподаване на медийна грамотност през целия образователен процес, т.е. независимо от избрания предмети, по която ще бъдат подготвени минимум 200 учители. Така училището ще развива ключови компетентности и умения за живот и работа през 21-и век. Акцентът ще е върху формиране на научна, финансова, дигитална медийна грамотност, както и на дух на предприемчивост и иновации.

Проектът ще бъде насочен и към развитие на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти чрез прилагане на нови технологии, облачни ИКТ услуги, иновативни дигитални методи на преподаване, интегриране на дигиталната медийна грамотност в обучението по всички учебни предмети и др.