Всеки, който не притежава разрешение за поставянето на горепосочените съоръжения (маси и столове), чрез издадено удостоверение от кмета на общината за извършване на този вид търговска дейност, подлежи на административна санкция съгласно нормативните разпоредби.