Във връзка с предстоящото честване председателят на Читалищното настоятелство Мариана Серафимова е изпратила до председателя на Общински съвет - Мездра Яна Нинова молба за съдействие Община Мездра да отпусне 500 лв. за достойното отбелязване на кръглата годишнина. "Настоятелството ще положи максимални усилия за намиране на необходимите средства от дарители, се казва в докладната. Но едновременно с това смятаме, че Общината не бива да остане встрани от това сериозно събитие и разчитаме на Вашата подкрепа”.

По този повод председателят на Общинския съвет е поискал становища от кмета на Долна Кремена и от кмета на община Мездра. "Не съм запозната с решението на Настоятелството на НЧ "Просвета-1997" за честване на 120-годишнината му, се казва в становището, изпратено от кметицата на Долна Кремена Анюта Маньовска. Не е търсено Кметство Долна Кремена като институция за подкрепа и участие, от Вас научавам за инициативата. Тъй като не съм информирана, не мога да изразя обективно мнение по посочената докладна.”

"След като НЧ "Просвета-1897" - с. Долна Кремена представи подробна план-сметка на разходите по честването на неговата 120-годишнина Община Мездра ще прецени с какво може да подпомогне подготовката, организацията и провеждането на празника”, е лаконичното становище на кмета на Мездра Генади Събков.

Такава план-сметка е представена на заседание на Постоянната комисия по образование, култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности към местния парламент. Окончателен отговор за финансова подкрепа от страна на Община Мездра обаче, все още няма.

Дали отново ще станем свидетели на съвременна интерпретация на народната поговорка "Царят дава, пъдарят не дава" или представителите на местната власт ще "отсвирят" юбилея на долнокременското читалище (както вече се е случвало с други културно-просветни средища) - предстои да видим.