"Идеята ни е да правим всяка година средата все по-приобщаваща и по- приветлива за нашите ученици. Получаваме добри оценки и удовлетворение от родителската общност...В колектива има млади колеги, които заразяват децата с ентусиазъм. Всички се стараят децата ни получат една много качествена образователна и терапевтична услуга, каквато центърът предлага като единствена подобна институция в цялата област. Надяваме се, че епидемиологичната обстановка ще се подобри и ще можем през цялата година да провеждаме присъствено обучение за децата. В момента сме в трескава подготовка за първия учебен ден. Довършват се ремонтни дейности във физкултурния салон, където има подходящи модули за децата със специални образователни потребности. Влизаме вече в контакт с родителите"- каза директорът Анжела Йотова.

В Центъра за специална образователна подкрепа се обучават ученици от първи до дванадесети клас, които освен образователна, получават и терапевтична помощ. През новата учебна година в центъра ще има две професионални паралелки- "работник в заведения за хранене и развлечения " и "растениевъдство". За провеждане на практическите занятия в училищния двор има терапевтична градина. Идеята е заимствана от Англия и Германия, каза директорът. Предстои да бъда оформена и зимна градина, където също ще се провежда обучение.

Източник: bnr.bg/vidin