Цялото дарение е в размер на 12 000 лв. Половината от тях са отпуснати от Парламентарната група на ГЕРБ, а останалите - от хипермаркети "Технополис”. "За нас е истинско удоволствие да можем да създадем по-добри условия, за да може всички вие да използвате тази техника. Надявам се да я стопанисвате достатъчно дълго време”, заяви Цветан Цветанов.

Дарението включва 11 компютърни конфигурации с инсталирана операционна система, принтер и ученически столове.

"Убеден съм, че с това, което ще научите тук, ще може да се реализирате по-добре. Всеки един от вас трябва да познава достатъчно добре компютъра, да може да работи с него, защото няма вече професия, при която той да не се използва. Стремете се да имате повече шестици и влизайте в тези сайтове, които могат да ви дадат знание”, обърна се към учениците Цветанов.

Дарението на компютрите стана благодарение на ученика Венцислав Манчовски, който преди месец се свързал с Цветанов чрез фейсбук и споделил, че почти всички компютри в училището не работят.

Цветан Цветанов покани учениците да посетят Народното събрание, за да се запознаят отблизо с работата на депутатите. От ПГ "Алеко Константинов" подариха на госта грамота за благотворителност и принос в развитието на училището.

"Дарената техника ще подпомогне дуалното обучение и модернизирането на технологичните процеси в него”, каза от своя страна директорката на учебното заведение Христинка Минова. Цветанов получи покана да стане почетен председател на новосформирания училищен парламент в професионалната гимназия, която зам.-председателят на ГЕРБ.