Туристическият обект „Златия" обхваща общините Враца, Монтана, Видин и 9 туристически обекта, а обект „Мизия" обхваща общините Оряхово, Плевен, Свищов и Русе и 8 туристически обекта.

Останалите винено-кулинарни дестинации са „Долината на Струма", „Долината на Места", „Западна Тракия", „Розовата долина, „Източна Тракия, „Сакар”, „Добруджа и Северно Черноморие”, „Южно Черноморие”, „Стари Столици" и „Родопи".

Концепцията е официално представена в края на миналата година. В ход е провеждането на обществени дискусии по места, с цел надграждане на разработените предложения, на основа позициите на местните общности и бизнеса, добави министър Ангелкова. Повишаване комплексното качество на цялостния туристически продукт, в съчетание с конкурентните предимства на страната като туристическа дестинация, мотивира нуждата от поставянето на характерните продукти и вина за дадения регион под особен фокус.

Близо 1/3 от трайните впечатления на туристите в световен мащаб са пряко свързани именно с консумираните продукти по време на престоя в съответната дестинация за почивка. Почитателите на тематичния туризъм оценяват високо местните специалитети и регионалните сортове вино, като много често положителното гурме преживяване е причина за повторно посещение на дестинацията. Реализирането на този проект цели правилното адресиране на тези тенденции.

Финалният вариант на винено-кулинарни дестинации ще бъде обявен през есента на тази година, като те ще бъдат дигитализирани. Предвидено е припознатите от туристическия бранш и от общините 12 винено-кулинарни дестинации да бъдат включени и в платформата i LoveBulgaria, която в момента съдържа повече от 500 туристически обекта и се използва от над от 17 хил. потребители.

Проектът "Сподели България" представлява и платформа за добра основа за развитието и популяризирането на така наречения "Slow tourism", чиято концепция е свързана именно със запазване на традициите и културата, като се набляга на местната храна и обичаи. Този вид туризъм се възприема като социално отговорно изживяване, с което се подпомага местната общност и се гарантира устойчивото развитие на околната среда.

Популяризирането на новите винени-кулинарни дестинации ще стимулира повече туристи да се насочат и към вътрешността на страната и ще обогати палитрата на предлаганите туристически продукти фокусирани в националните курорти. Министерството на туризма следва последователна политика за насърчаване на вътрешния туризъм.

В допълнение към винено-кулинарните и културно-исторически дестинации, Министерството на туризма разработи проект за 7 балнео и СПА дестинации, които също да бъдат представени пред туристическия бранш и местните власти. Министерство на туризма устойчиво се фокусира върху промотирането на културно-историческия туризъм и разработването на тематични маршрути най-вече в посока развиване на туристическия потенциал на регионите и специализираните форми на туризъм, които дестинация България предлага, подчертава още в отговора си Ангелкова.

Източник: .actualno.com