"Натрупа се изоставане в голям брой ученици. То не може да се компенсира с допълнителните обучения. Учителите не успяват в достатъчна степен да го компенсират. Сформирали сме група, неформална в момента, с която ще направим преглед къде можем да облекчим конкретно учебните програми в прогимназиален етап по математика", обяви министърът Вълчев.

През последните години резултатите по математика на изпита след седми клас не са добри. Средната оценка за тази година е 3.60.