Националните сигнали за тревога и край на тревогата ще бъдат задействани в областните градове Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Враца и Стара Загора. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласово съобщение.

Съгласно Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, НСРПО се тества чрез задействане на акустичните сигнали два пъти годишно, през месеците април и октомври.