Отделно от претендираната незаконосъобразност на решението, излага доводи за нищожност на същото, като прието при липса на предписаното в Изборния кодекс мнозинство от две трети от присъстващите членове на ОИК. Отправено е искане към съда да отмени Решение № 132-МИ/04.11.2019 г. на ОИК – Борован и да обяви избора за кмет за недействителен.

Образувани са други и четири административни дела по жалби за допуснати нарушения на изборния кодекс:

Адм. дело № 796/2019 г. е образувано по жалба на Иван Димитров Костовски – кандидат за кмет, издигнат от ПП „ГЕРБ“.

Адм. дело № 797/2019 г. и адм. дело № 798/2019 г. са образувани по жалби на Зам.-председател и член на СИК с. Малорад, Община Борован, а адм. дело № 799/2019 г. е образувано по жалба на Зам.-председател на ПСИК.

В жалбите се съобщава за допуснати нередности в част от преброените бюлетини, съгласно методическите указания на ЦИК.