Предвидените дейности са подмяна на стара дограма с нова PVC, полагане на топлоизолация по фасади, под и покрив, ремонтни дейности по покрив, конструктивни мерки и осигуряване на достъпна среда в 15 многофамилни сгради в град Белоградчик.

Те са в ж.к. „Здравец“ № 1-7 и № 8-11, ул. „Цар Иван Асен I“ №14 и №27, ул. „Отец Паисий“ №1-3, ул. „Любен Каравелов“ №3 и №7, ул. „Княз Ал. Батенберг“ №1, №2, №4 и №8, бул. „Съединение“ №23, ул. „Белоградчишки проход“ №2, №4 и №6.

Проектът на община Белоградчик в процедурата "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините", финансирана от Норвежкия финансов механизъм премина първия етап и е допуснат до техническа и финансова оценка.

По нея се осигуряват до 100 % финансиране за системи за външно изкуствено осветление на общините.