В същия ден е проверено и дали се нерегламентирани разкопки и иманярска дейност територията на античната крепост „Аугуста“. И при тази инспекция не са установени нарушения.