Всички желаещи могат да посетят Приемния кабинет и да се изследват в часовия интервал от 12:00 часа до 15:00 часа, като приемът ще е без предварително записване. За провеждането на изследването не съществуват ограничения за консумацията на храна и напитки.

Изследвания ще се извършват на лица над 16-годишна възраст (на желаещите под 16 годишна възраст с пълнолетен придружител) от специалисти от Регионална здравна инспекция - Враца.

Ще бъдат раздадени безплатни тематични здравно-образователни материали и презервативи. Повече информация и въпроси, свързани с ХИВ/СПИН може да получите на тел. 092/ 62 27 07 или да посетите Кабинет за анонимно, безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) към РЗИ - Враца, ул. „Черни Дрин” 2.

Според официалната статистика, от 1986 г. до началото на август 2018 г. в България са регистрирани общо 2 876 лица с ХИВ. През последните години се наблюдава тенденцията новорегистрираните мъже да са много повече от жените. През 2018 г., например, новите случаи са 139 мъже и само 22 жени.