След като се запозна с получените творби комисия в състав – Елизабета Кралева, Диана Кузманова и Таня Живкова – съдии в Окръжен съд – Монтана, класираха на първо място в конкурса за есе произведенията на Елина Асенова – 9 клас, ПГПЧЕ „Петър Богдан“ и Ива Рангелова –10 клас, ПМПГ „Св. Климент Охридски“. На второ място бяха класирани текстовете на Полина Първанова – 11 клас, ФСПГ „Васил Левски“, и Борислава Лазарова - ПМПГ „Св. Климент Охридски“, и на трето място - есето на Калина Кръстева – 12 клас, ПГПЧЕ „Петър Богдан“.

Отличените ученици бяха наградени с грамоти, книги на български автори и издания на Конституцията на Република България. Въпреки предварително обявените условия, според които в конкурса можеха да участват само ученици от 5 до 12 клас, в изявата се включиха и граждани, които държаха да споделят свои размисли за съдебната система в България „За да защитим своите граждански права чрез съдебните институции е важно да имаме доверие към тях. Това означава, че трябва да съдействаме активно на тези институции винаги, когато се налага, защото това е в интерес на цялото общество!“ сподели в текста си 34 годишният Борислав Димитров от София.

С поздрав към участниците в конкурса се обърна председателят на Окръжен съд – Монтана, Милена Бранкова. „Макар че не съм член на журито, се запознах с изпратените есета и съм приятно изненадана от познанията на младите хора за съдебната система, от интелигентността им и най-вече от подхода им към темата за съда. Те са пречупили своите разбирания за закон и справедливост през вътрешните си критерии за добро и лошо, които са в основата на всеки закон и крепят обществото. Хубаво е, че младите хора проявяват интерес към съдебната системата, защото с идеите си те могат да бъдат необходим и полезен коректив и, надявам се – част от тях да станат и наши бъдещи колеги“ заяви съдия Бранкова.

Тя пожела на учениците здраве, непрекъсната жажда за знания и още много награди, които да им отворят успешен път в живота. Всички участници в конкурса за есе и рисунка “Нашият съд“ получиха благодарствени писма от Окръжен съд и издания на Конституцията на Р България.