От публикацията става ясно, че след лека катастрофа, поставената камера е повредена фатално, което е станало повод за някого да сложи паметна табела.

Припомняме, че в началото на 2019 г. КАТ извади нови камери срещу нарушителите на пътя. Те снимат в движение по няколко нарушения наведнъж, а шофьорите си получават честитките дори и без да ги спрат за проверка.

Глобите за нарушения на скоростните режими, са регламентирани в чл. 182 от Закона за движението по пътищата и са разделени на три групи.

Първата група се отнася за водачи на МПС, които са превишили максималната разрешена скорост за движение В НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

В тези случаи ВОДАЧ, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 400 лв.;
5. за превишаване над 40 км/ч. – с глоба 600 лв.;
6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

Втората група се отнася за водачи на МПС, които са превишили максималната разрешена скорост за движение ИЗВЪН НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

В тези случаи ВОДАЧ, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 300 лв.;
5. за превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 400 лв.;
6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.