Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по седемте проекта е 1 350 0000 лв. Те са сключени в периода август-септември 2019 г. Всеки от проектите има собствено различно допълнително самоучастие между 41 и 49 хил. лв.

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за един проект е до 50 000 лв., а максималният до 200 000 лева. Максималният интензитет на помощта е до 80%.