Само в областния център нивата са горе-долу съотносими - 9.96% от пълнолетните жители на Враца са регистрирани на трудовата борса. В областта 473-ма висшисти са безработни, 1808 без трудова заетост са със средно образование, а 1296 с основно и по-ниско.

Първенство в негативната класация отново държат три общини. Начело е Хайредин с 63.03% безработни, следван от Борован с 54.67%, на трета позиция е Криводол с близо 35%. В останалите общини нивата са между 20 и 30%.

В края на август броят на регистрираните безработни лица в Дирекция Бюро по труда - Враца е 3577 души, като 1500 от тях са трайно безработни.