По време на заседанието беше дадена информация за хода на регистрацията на „Животновъден обект – лично стопанство“ на територията на област Враца.

Към 29 септември 2020 г. в Областна дирекция по безопасност на храните са подадени общо 198 броя заявления за регистрация на животновъдни обекти за отглеждане на прасета за угояване, като от тях 123 обекти са инспектирани и регистрирани.

„Извършват се регулярни проверки и се отстраняват констатираните несъответствия. Инспекторите са извършили три проверки по сигнали за спазване на мерките за биосигурност, като са дадени предписания и са санкционирани стопаните“, поясни д-р Костурков.

Заместник областният управител Мирослав Комитски постави темата за готовността на Регионална дирекция по горите – Берковица за откриващия се на 3 октомври 2020 г. групов лов на дива свиня.

Инж. Момчил Костадинов, представител на РДГ – Берковица отбеляза, че е получено указание от Изпълнителната агенция по горите към Министерство на земеделието, храните и горите и инспекторите ще бъдат на терен сред ловните дружинки, за да се следи строго за спазването на всички предвидени мерки, в това число и за биосигурност.

Заседанието се провежда в изпълнение на Плана за контрол и предотвратяване на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България през 2020 г., приет с Решение на Министерски съвет № 43 от 24.01.2020 г.