Водени от своята ръководителка Силвия Митова децата създадоха празнично настроение във всеки дом със своите коледни песни, стихотворения и наричания. Навсякъде те бяха посрещнати с широко отворени порти и дарени с коледни кравайчета (колачета) и много лакомства.

Младите коледари пожелаха на рускобелчани във всеки дом: "Колкото са зрънцата в кравая, толкова здраве и берекет да има в тази къща!“. А станеникът благослови "Хайде речете, дружина, таз блага дума - амин!”.