Искането може да се подаде писмено или през сайта на съответната община. В същото време избирателите могат да проверят дали са вписани в избирателния списък на секцията, в която трябва да гласуват. Това става на сайта grao.bg/elections, чрез изпращане на есемес с ЕГН на 18429 срещу 25 стотинки без ДДС или с обаждане на 0800 14726.

При грешка, избирателят може да поиска корекция от общината с подаване на заявление до 19 октомври. Кметът разглежда искането и обявява публично решението си в срок от 2 дни.