В изградената стая ще се ползват приоритетно 23 ученици със специални потребности, с които ще работят двама ресурсни учители, логопед и психолог.

Общо 15 хил. лв. са били нужни нейното изграждане. От тях 6000 лв. са предоставени от проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ и 9000 лв. от бюджета на училището.

„Сензорната стая е наречена „Морски свят“ – името свързваме с дълбините на морето и животът в него, разказа Силвана Мишовска – координатор по Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ в СУ „Иван Вазов“. Както морските обитатели се опитват да достигнат повърхността на водата, за да видят светлината, така и децата влизащи в тази стая да усвоят повече умения и знания за справяне в живота. Тя е пътят към надеждата за по-добро социализиране на всички, които имат нужда от подкрепа. В нея се развиват умения за сензорна стимулация и физическа активност.“

Помещението въздейства върху възприятията и усещанията на децата, като има и релаксиращ ефект. В нея се използват разнообразни уреди и методики. Разделена е на две зони – активна и пасивна. Оборудвана е с вестибуларна люлка, люлка „утроба“, прожектор с подвижна лампа, светлинно и оптично оборудване, шведска стена, кът за отдих и изкуство, дидактически меки мебели, сензорен кът и воден стълб.

На събитието присъстваха директори на образователни и социални институции, членове на общинската администрация, родители и учители. Всички гостите получиха комплект шарени чорапки, като символ на толерантността към страдащите от синдрома на Даун.