Патриотите представиха пред присъстващите моменти от славната история и съвременната политическа дейност на патриотите, работата в Народното събрание, състоянието на организацията във Врачанско, културно-просветните прояви и дейността на представителите и в общинския съвет. След направения избор председателското място зае Красимир Тодоров. Зам.-председател стана Цветелина Тоткова, а секретар Красимира Илиева. Новоизбраният председател развя знамето на ВМРО и обеща да работи усърдно за развитие на организацията и за подобряване живота на хората в Лиляче. След учредителното събрание, присъстващите изразиха притесненията си за бъдещето на врачанската областна болница и поставиха много критични въпроси към работата на местната власт.