"Градовете и селата на книгата са с висока концентрация на антикварни книжарници и такива със стари и използвани книги, чиято първоначална цел е да съживят местната икономика. В тях се осъществяват съпътстващи дейности като книговезане, калиграфия, реставрация на книги, приложни изкуства, а също и тематични фестивали и събития, които привличат библиофили от цял свят. Към момента част от градовете и селата на книгата са с историческа значимост и с впечатляващи природни гледки. Като пример бих посочила белгийското село Реду, с население от 500 души, в което има 15 книжарници, музей на вълната и музей на изкуствата. Изключително приказно село, което тази година чества 35-тата си годишнина от основаването му като село на книгата", уточни Мария Дончева, член на сдружение "Книгини".

"След като проучихме условията за кандидатстване и подбор на населеното място, което е в съзвучие с критериите на Международната организация на градовете на книгата, се насочихме към село Челопек, което да стане първото село на книгата, пълноправен член на международната организация на градовете и селата на книгата, и то в Северозападна България", допълва Дончева.

"Радваме се, че срещнахме подкрепа в лицето на кмета на селото Тихомир Тошев и работим в партньорство с местното читалище, благодарение на Миглена Младенова и Пенка Николова”, сподели другият представител на сдружението - Диана Йорданова.

"Вие сте активни хора, така че с общи усилия можем да постигнем устойчиви резултати. Затова разчитаме на жителите на селото да прегърнат идеята и заедно да работим занапред. Да разгледаме всичко, да видим какви са условията, да видим какво можем да направим съвместно, да наредим общите инициативи и как всеки от вас може да допринесе в създаването на среда в духа на книгите, било то чрез облагородяване на дворното пространство, откриване на повече и тематични книжарници и други дейности в сферата на туризма и услугите, от които неминуемо ще има нужда", допълни председателят на сдружението Първолета Николова.

В рамките на проведената среща бе представена историята на Международната организация на градовете на книгите и добри примери от цял свят.

Кметът на Челопек Тихомир Тошев бе категоричен, че всяка новаторска идея, която цели развитието на селото, среща подкрепата на жителите. Тошев благодари на представителите на сдружение „Книгини”, че са избрали да развиват своята дейност в с. Челопек.

Постави се началото на кампанията, носеща името "РециКНИГИрай", която цели събирането на непотребни за собствениците си книги и списания, част от които ще бъдат реставрирани, а с други ще бъде изработено произведение на изкуството.

Съботната среща завърши тематично седмицата на гората със засаждане на Атласки кедър в двора на детската градина.