© Община Враца

Следващият етап е провеждане на безплатно обучение на 12 ноември, в рамките на което ще получите теоретично въведение в предприемаческия подход, инструменти за бизнес планиране и насоки за презентиране, които ще ви помогнат в кандидатстването. Всеки участник, завършил обучението, ще получи персонална регистрация и инструкции за състезанието по предприемачество.

Трите най-добри стартъп бизнес проекти ще получат парична награда в размер до 10,000 лв всеки. Реално работещите бизнеси ще получат менторска, експертна и промоционална подкрепа от Джуниър Ачийвмънт България, и ще бъдат представени на европейско ниво, в рамките на проекта „NEETs Предприемачи“.

Обучителните програми са разработени по проект „NEETs Предприемачи”, финансиран от Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм. Обученията ще се провеждат в Дирекция „Бюро по труда“, както и в платформата Zoom.

Повече информация и възможности за допълнителни безплатни обучения и стажове в рамките на проект NEETs Предприемачи, може да откриете на: https://neets-entrepreneurship.org/bg