Задача на обединението била да извърши ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време или свързани с плановите годишни ремонти през 2017 г.

Обединението имало три фирми за подизпълнители - „Дател“ ООД, „Електро пуск“ ООД, „Енергоремонт – Козлодуй“ ЕООД.

Проверявана е работата на последния от подизпълнителите, чийто ангажимент е бил да подмени преходните кутии в контролната зала и в машинната зала. Неговият дял от договора бил 8%, или 243 600 лв.

От агенцията проверявали за почистване на камелни канали от земни маси и на кабелни лавици от отпадъци, където са открити вредите на стойност 261 хиляди лева, става ясно от доклада. По случая АДФИ е взела и последващи мерки спрямо АЕЦ „Козлодуй“.