© materika.bg

"Все още нямам виждане как това би могло да се реализира в нашия град. Публикувах съобщението на организаторите, за да съберем повече мнения и да изясним как би могло да стане, ако въобще е възможно подобно провеждане. Условията са такива, че събиране на деца на едно място е абсурден вариант, а онлайн провеждане не съм сигурна, че ще бъде добре прието, ако не се гарантират условия за честно състезание. Ще ни трябва малко време да обсъдим с колеги и ако намерим приемливо решение, ще го предложим", обясни председателят на видинската секция на Съюза на математиците в България Камелия Иванова.

Предложението на организаторите е състезанието да се проведе между 26 и 30 май за различните класове, като класирането трябва да се извърши от училищна комисия в рамките на всяко училище.