© Община Видин

Помощта включва раздаването на храна за обяд (основно ястие и хляб) и е предвидена за повече от 240 души, които не ползват услугите на Домашния социален патронаж и Диетично-социалната кухня към общината.

В кампанията участват като доброволци и служители на общината. В селищата извън областния център кметовете и кметските наместници са създали организация за разнасянето на храната по домовете. На ангажираните с тази дейност са раздадени маски и ръкавици и доставката се извършва съобразно предпазните мерки. Община Видин реализира инициативата със средства от направени дарения, като в сключените за тази цел договори е посочено условието за разходването на паричната помощ.

Ръководството на общината призовава жителите да бъдат отговорни, да се подкрепят и спазват стриктно противоепидемичните мерки.