Хауърд Зехр, наричан „дядото” на възстановителното правосъдие е известен в цял свят със своята пионерска практика и принос в развитието на едно иновативно движение за възстановяване на справедливостта, наричано Възстановително правосъдието. В тази "Малката книга“ Хауърд Зер се заема със значимата и сложна тема да представи философията на възстановителното правосъдие, като я превръща в обозрима за всеки читател, без да я принизява или обезсмисля. Хауърд Зер предлага приложими принципи и практики за осъществяването на един възстановителен процес.

Той изследва първо как възстановителното правосъдие се различава от наказателното правосъдие и без да се увлича от дълги теоретични съждения, представя по един човешки начин практиките на възстановителното правосъдие. Малката книга за възстановително правосъдие е бестселър с над 110 000 продадени копия. Издава се за първи път на български език и е първото заглавие от поредицата „Малки книги за правосъдие и мирни отношения“.

Елена Евстатиева
Елена Евстатиева

Във Враца, преди 4-5 години бяха промотирани за първи път възстановителни практики с деца с девиантно и делинкветно поведение и беше създадена Възстановителна общност за лица лишени от свобода. В представянето на книгата ще участва Елена Евстатиева, член на УС на Пи Еф България – Общност за Помирително правосъдие и Председател на Управителния съвет на Българското дружество по психодрама и групова терапия. Сред Евстатиева, книгата на Хауърд Зер ще предизвика интереса не само на юристи и терапевти свързани в практиката си с децата в конфликт със закона, но и на всеки който разлисти нейните страници.