Те са 80 000 от всички 340 700 студенти в страната на лалетата. От тях 60 000 са от Европейската икономическа зона. Според данните като цяло студентите са се увеличили с 4% за година. Президентът на асоциацията Питър Дюсенбърг посочва, ръстът частично зависи от интернационалните студенти. Затова от 2018-а те настояват за инструмент, с който да се управлява на напливът.

Някои университети са взели ситуация в стои ръце и са намерили начин да отсеят най-добрите кандидати. „Това, което наблюдаваме през последната година е, че университетите ограничават приема за най-популярните си специалности (напр.Компютърни науки, Психология, Архитектура, Политически науки) като въвеждат допълнителни изпити или изисквания за достигнато ниво или успех по определени предмети”, обясниха от „ЕДЛАНТА”.

Някои университети вече имат изискване кандидат-студентите да са учили даден предмет до 12-и клас включително или да са държали матура по конкретен предмет. За някои специалности има изискване за определен брой часове по даден предмет, но това зависи от конкретния университет и програма. Поради тази причина консултантите съветваме кандидатите да се свързват с тях по-рано, дори още преди избора на профили в училище.

Добрата новина е, че засега не се очаква да има промени във възможностите за студентско финансиране в Нидерландия. В страната чуждестранните студенти имат възможност да получават стипендии, ако работят определен брой часове, докато учат.