В мотивите към решението на комисията пише следното: "В сигнала ясно е посочено, че кметът е в задължителен отпуск и е спазил изискванията на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс. Регистрираният за кандидат за кмет на кметство г-н Илиев е жител на село Бели извор и присъствието му в кметството не представлява нарушение на правилата на Изборния кодекс. ОИК - Враца не може да указва, предупреждава или забранява на жителите да посещават кметството. Присъствието на граждани в сградата на кметството не е нарушение. В сигнала дори не се съдържат данни за никакви действия от страна на кандидата. Не се посочва агитация от кандидата извършена в кметството, нито се посочват лица, които да са агитирани там. В сигнала няма посочено никакво нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс."

Ето защо ОИК - Враца е решила сигналът да бъде оставен без уважение. Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.